Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

8 000 Kč Hrdinný ochránce dětí

Do řádírny, jejíž název odpovídá účelu, potřebujeme velké dopadové žíněnky. Skvěle se z nich a na ně skáče. Jedna vychází na osm tisíc. Čím víc jich bude, tím budou zvláště hoši šťastnější. Foto žíněnky zde

Počet dostupných odměn: 4/6