Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 500 Kč Webové stránky ve WordPressu

Vytvoříme pěkné, jednoduché webové stránky pro Vás nebo Vaše uskupení. Budou ve WordPressu, ve kterém je pak sami můžete upravovat. Cena bez hostingu a domény. Ukázky práce: www.dkbystrouska.cz, www.lisakovodoupe.com, www.erazim.cz, www.sudbury.cz

Počet odměn není omezen