Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Podpořit - Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč Na den členem svobodné demokratické školy

V průběhu druhého pololetí školního roku 2020/2021 Vás pozveme, abyste strávili den v naší škole. Stanete se právoplatým členem našeho společenství včetně možnosti účasti na sněmu, jehož členy jsou všichni dospělí i všechny děti. Budete se moct účastnit veškeré vzdělávací nabídky daného dne.

Počet odměn není omezen