Škola spoluřízená dětmi v Opavě - crowfunding kampaň

Škola spoluřízená dětmi v Opavě

Jsme nová opavská základní škola, na jejímž řízení se budou podílet děti. Otevíráme v září. Potřebujeme pomoc, abychom mohli zrekonstruovat prostory.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Jsme skupina pěti dospěláků, kteří v Opavě zakládají svobodnou demokratickou základní školu Erazim. Naším velkým vzorem je Summehill a česká Donum Felix. Přijímáme děti do prvního až devátého ročníku.

Oslavujeme, že nás ministerstvo školství zapsalo do školského rejstříku

Víc o jednotlivých lidech školy, jak se jako zakladatelé a učitelé označujeme, je na našich webovkách: https://www.erazim.cz/lide-skoly/

Příběh

Pracuju na jiné svobodné demokratické škole, na jejímž vzniku jsem se podílel. Na začátku jsme měli dvacet dětí od prvního do sedmého ročníku. Na jednom z prvních ranních kruhů, kde jsme všichni seděli, jsem svou otázkou, proč jsme tady, spustil lavinu. Někdo se rozpovídal, že ho učitelka na původní škole prý nesnášela. Jiný uvedl, že se mu děti smály a někdy mu i ubližovaly kvůli odlišnému zbarvení kůže. Druhák si posteskl, že na něj učitelka nikdy neměla čas. Podobné příběhy měla většina dětí.

Dnes ty stejné děti, kterým se jinde smáli nebo jimž ubližovali, vidím radostně běhat po chodbě, smát se, užívat si, pomáhat ostatním, chodit na dobrovolné hodiny, protože chtějí, a ne musejí, nebo se zodpovědně účastnit na školní samosprávě.

Prožil jsem si, jak svobodná demokratická škola dětem navrací sebeúctu, umožňuje jim přebírat zodpovědnost a dává jim prostor učit se kdykoli cokoli. To vše bych chtěl nyní umožnit dětem i v Opavě, a proto jsem součástí skupiny, která zakládá svobodnou demokratickou školu Erazim. Pomůžete nám tento sen uskutečnit?

Matěj, spoluzakladatel

Čím se vyznačujeme

Škola řízená sněmem, jehož členem jsou všichni učitelé i všechny děti a každý má jeden hlas

Úplné věkové míchání napříč oběma stupni, prvňák i deváťák můžou trávit čas spolu

Volnost pohybu po škole zaručuje, že každý může trávit svůj čas, kde chce a s kým chce

Nabídka lekcí a činností s dobrovolnou účastí zahrnuje běžné předměty (čeština, matika, ...), ale i netradiční dle požadavků a potřeb dětí

Víc o tom, jaká je pedagogická koncepce svobodné demokratické školy, se dočtete tady: https://www.erazim.cz/co-je-to-svobodna-demokraticka-skola/

Prostory školy

Přebíráme prostory v opavských Kylešovicích, kde máme celkem asi 520 m². Stávající uspořádání není pro školu vhodné, a proto nás čeká kompletní přestavba. Níže je plánek s popisky vybraných místností, které vzniknou.

Řádírna slouží k běhání, závodění, hraní míčových her – děti v ní můžou řádit a učit se v bezpečném prostředí školy objevování hranic vlastního těla prostřednictvím volné hry. Je vybavená žíněnkami.

V herně si můžou děti užívat volnou, sebeřízenou hru se stavebnicemi (lego, duplo, seva, merkur, ...), společenskými i didaktickými hrami a dalšími hračkami.

V klidovce musí mít klid, ticho. Je útulně zařízená kobercem a pohovkami. Určená těm, kteří potřebují ticho na práci, čtení nebo odpočívání.

To, jak by mohl vypadat den v naší škole, popisujeme na webovkách: https://www.erazim.cz/skolni-den/

Přestavba

Prostory, z nichž vznikne učebna

 

Prostory, ze kterých vznike ateliér

S přestavbou jsme už začali. A to, jak se nám daří, můžete zhlédnout v dalším videu.

Komunita školy

Máme už třicet dětí, se kterými se vidíme v rámci osobních pohovorů. Pokud na pohovru zjistíme, že škola i rodina mají aspoň podobné představy o vzdělávání, z dítěte se stává člen naší školy. :)

Momentka z lednové besedy s rodiči. O tři dny pozděj schválilo MŠMT zápis naší školy do rejstříku škol a školských zařízení

Rodiče o naší škole

Věřím, že k šikaně ve svobodných školách dochází v daleko menší míře. Moc se mi líbí myšlenka rovnosti hlasu v rozhodováních běhu školy. Lenka Ch.

Zatím máme děti v domácím vzdělávání, kdyby však byla možnost svobodné školy v dosahu (Opava), nebudeme váhat a budeme usilovat o přijetí obou našich synů nyní školou povinných a později také dcery (momentálně tříměsíční). Zuzana K.

Vychovávám své děti v principech svobody a zodpovědnosti a již teď sklízím ovoce. Vyrůstají z nich osobnosti schopné komunikovat, říci svůj názor, cítí potřebu vzájemně si pomáhat a poznávat svět přirozeně. Zdenka D.

Odměna – chata na Kružberku

Ještě před zakoupením je nutné si domluvit volný termín s Matějem na matej@erazim.cz.

Co si o tomto projektu myslíte?