English tongue twisters - crowfunding kampaň

English tongue twisters

Chtěla jsem podpořit zájem svého syna o angličtinu knihou plnou her s rytmem jazyka a slovy a rozhodla jsem se sdílet tenhlé zažitek s vámi.

Knihy
English tongue twisters

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Ahoj, jsem Anna Martynenko, malířka a ilustátorka pocházející z Ukrajiny. Po vystudování architektury v Kyjevě jsem se přestěhovala do Brna. V současné době se zaměřují na volnou malbu a knižní ilustraci 

Můj malý syn se nedávno začal učit anglicky. Chtěla jsem podpořit jeho zájem o angličtinu knihou plnou her her s rytmem jazyka a slovy. Rozhodla jsem se sdílet tuto knihu s vámi. 
V knize je 34 stranek a 17 jazykolomů, každý ilustrovaný. Kniha obsahuje tři překlady - čeština, ukrajinština a ruština. Všechny ilustrace jsou ručně malované akvarelem. 

Důvody proč projekt podpořit: 

 • pokud máte rádi dětskou literaturu a učíte se jazyky 
 • pokud chcete dítě zaujmout pro cizí jazyk 
 • chcete podpořit ukrajinského umělce 
 • chcete pořídit zajímavý dárek 


Na fotografiích je prezentována verze knihy, která byla vyrobena zcela ručně, ale při zakoupení získáte vydavatelský sériový tisk. 
Můžete mě podpořit nejen nákupem knihy, ale také zakoupením dalších bonusů. 
100 
za minimální platbu obdržíte pohlednici s ilustrací z knihy 
200 
sada 3 pohlednic s ilustracemi z knihy 
300 
za větší příspěvěk získáte sketchbook ve formátu a5 se speciálním tlustým papírem a mými ilustracemi na obálce 
500 
kniha 20x25 se skládá z 17 jazykolomů na 34 stranách, vázaná s podpisem autora 
1200 

3 knihy 20x25 se skládá z 17 jazykolomů na 34 stranách, vázaná s podpisem autora 


Jak funguje startovač? 
Než přispějete, měli byste o startovači a "crowdfundingu" vědět tyto základní věci: 

1. NENÍ to charita – za své peníze si kupujete zaručené odměny, v tomto případě knihu a předměty s ní spojené. 
2. Je to HOP nebo TROP. Projekt se realizuje – a kniha vyjde – jen pokud se podaří sehnat celou částku. V opačném případě se všechny peníze vrací přispěvatelům. 
3.Nabídka je časově omezená – v tomto případě do 20. květena 2018. 

 

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

I am Anna Martynenko, an artist and illustrator from Kiev. In Ukraine I studied architecture and then moved to Brno. I am currently focusing on the painting and book illustration 
My son has recently begun to learn English, and I wanted to support his interest in English by book-style rhythm games. I decided to share this book with you 
The book contains 34 pages with 17 tongue twisters with illustrations in each. At the end there are three translations (Czech, Ukrainian and Russian ). All the pictures are hand-painted with a watercolor 


Reasons to support the project 

 • if you like children's literature and teaching language 
 • if you want the child to be interested in teaching English 
 • you want to support a Ukrainian artist 
 • it can serve as a good gift The presented photos are made with a version of a book that was made entirely by hand, but you get a publishing press when you buy it.
You can support me not only by purchasing a book, but also by getting a bonus to support the project 

100 
for a this payment you will receive a postcard with an illustration of one of the tongue twisters in the book 
200 
set of 3 postcards with illustrations from the book 
300 
for more support, you will get a sketchbook in a5 format with special thick paper and my illustration on the cover 
500 
Book with 17 tongue twisters on 34 pages ,with a signature of the author
1200 
3 Books with 17 tongue twisters on 34 pages ,with a signature of the author. 


How does the starter work? 
Before you contribute, you should know about these three things about the starter and "crowdfunding": 

 • It's NOT Charity - You buy exclusive rewards for your money, in this case a book and related items. 
 • It's HOP or TROP. The project is realized - and the book comes out - only if you can get the whole amount. Otherwise, all the money is returned to the contributors. 
 • OFFER is limited in time - in this case by May 20, 2018

Co si o tomto projektu myslíte?