Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

699 Kč Hrníček EE (pouze ČR)/Mug of EE (CZ ONLY!)

Dostanete hrníček Engine Evolution (můžete si ho také vzít za 10 000 zlaťáků v nějaké z dalších odměn). POUZE V ČR

You will get the Engine Evolution mug (you can also take it for 10,000 gold coins in one of the following rewards).
!!!CZ REWARD ONLY!!!
(If you are not from CZ and you really want the mug, please send at least extra 199 Kč. Sorry, shipping is expensive)

Počet odměn není omezen