Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

699 Kč Tričko EE (pouze ČR)/ T-shirt of EE (CZ ONLY!)

Dostanete tričko Engine Evolution (můžete si ho také vzít za 10 000 zlaťáků v nějaké z dalších odměn). POUZE V ČR

You will get the Engine Evolution T-shirt (you can also take it for 10,000 gold coins in one of the following rewards).
!!!CZ REWARD ONLY!!!
(If you are not from CZ and you really want the T-shirt, please send at least extra 199 Kč. Sorry, shipping is expensive)

Počet odměn není omezen