Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

499 Kč Velká odměna/Big reward

Dostanete 5 000 herních zlaťáků, za které si budete moci koupit například jedno z následujících:
- Prémiová motorka 5. generace z let 1980 - 2000
- Půl roku prémiového účtu
- Dvě střední odměny

You will receive 5 000 in-game gold for which, you can buy for example one of the following:
You can choose one of the following things:
- Premium motorbike of 5th generation from years 1980 - 2000
- Half year of a premium account
- Two medium rewards

Počet odměn není omezen