Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

699 Kč Mega odměna/Huge reward

Dostanete 10 000 herních zlaťáků, za které si budete moci koupit například jedno z následujících:
- Rok prémiového účtu
- Prémiová motorka 7. generace z let 2010 - 2019 (např. Marek Červený/Danny Webb/Pierre Coppa/Ričí Sedlák/Jiří Petrla/Nadieh Schoots)
- Dvě velké odměny

You will receive 10 000 in-game gold for which, you can buy for example one of the following:
- Premium account for a year
- Premium motorbike of 7th generation from years 2010 - 2019 (e.g. Marek Červený/Danny Webb/Pierre Coppa/Ričí Sedlák/Jiří Petrla/Nadieh Schoots)
- Two big rewards

Počet odměn není omezen