Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

149 Kč Malá odměna/Small reward

Dostanete 1 000 herních zlaťáků, za které si budete moci koupit například jedno z následujících:
- Prémiová motorka 1. generace z let 1900 - 1920
- Týden prémiového účtu

You will receive 1 000 in-game gold for which, you can buy for example one of the following:
- Premium motorbike of 1st generation from years 1900 - 1920
- Premium account for a week

Počet odměn není omezen