Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

299 Kč Střední odměna/Middle reward

Dostanete 2 500 herních zlaťáků, za které si budete moci koupit například jedno z následujících:
- Prémiová motorka 3. generace z let 1940 - 1960
- Měsíc prémiového účtu
- Dvě malé odměny

You will receive 2 500 in-game gold for which, you can buy for example one of the following:
- Premium motorbike of 3rd generation from years 1940 - 1960
- Premium account for a month
- Two little rewards

Počet odměn není omezen