Startovač - financování projektů

Engine Evolution - crowfunding kampaň

Podpořit - Engine Evolution

Vývoj velkých her v dnešní době stojí více než natočit celovečerní film. Já se rozhodl, že to musí jít i jinak! Za 1/10000 uděláme taky velkou muziku!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

9 999 Kč Plnohodnotná reklama ve hře/In-game adds

Plnohodnotná reklama ve hře, taková jako mají ostatní dlouholetí sponzoři hry. Možnost otestování hry předem v alfatestu, ukázky navíc a podobně... Jakákoliv domluva možná přes simunekpetr98@gmail.com. Doba trvání je jeden rok od prvního veřejného vydání (včetně bety).

Full-featured in-game advertising, such as other long-term game sponsors. Possibility to test the game in advance in alphatest, extra samples and so on... Any agreement possible via simunekpetr98@gmail.com. The length of campaign is one year since first public release (beta included).

Počet odměn není omezen