Ekologická klimatizácia. - crowfunding kampaň

Ekologická klimatizácia.

Revolučný vynález ekologickej klimatizácie, ktorá pracuje na základe takzvaného skupenského tepla odparovania.

Technika

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Snažíme sa prispieť riešeniami a ich realizáciou k zníženiu škôd vznikajúcich na životnom prostredí nadmernou spotrebou energie.

Problém:

Vzhľadom na to, že klimatické zmeny naďalej tlačia letné teploty stále vyššie, vzhľadom na vysokú spotrebu energie by preto zvýšené využívanie klimatizácie v budovách mohlo prispieť k problémom ohrievajúceho sa sveta ďalšou degradáciou kvality ovzdušia a zvyšovaním vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie, hovorí nová štúdia z University of Wisconsin–Madison.
Čítajte viac:

http://pc.zoznam.sk/novinka/sposobuju-klimatizacie-zhorsovanie-vplyvov-globalneho-oteplovania#ixzz5MRAhquIA

 

Preto realizujeme spustenie výroby klimatizačných jednotiek, ktoré pre svoje fungovanie potrebujú minimálne množstvo energie (energia je potrebná len na pohon ventilátora cca 5 W) .

Jedná sa o pomerne známy fenomén využívania takzvaného skupenského tepla vyparovania.

Funguje to tak, že energetické nároky pri odparovaní sa vyrovnávajú odoberaním tepla z okolia, čo znamená, že takýmto spôsobom ochladené teleso klimatizačnej jednotky bude ochladzovať aj svoje okolie, teda vzduch v jeho bezprostrednej blízkosti, ktorý bude ventilátorom usmerňovaný do priestoru, ktorý chceme chladiť.

Tu je k tomuto  fenoménu postoj odborníkov:

Podľa kinetickej teórie sa z kvapaliny vyparujú tie molekuly, ktorých energia je dostatočná na prekonanie kohéznych síl, a ktorých pohyb smeruje k voľnému povrchu kvapaliny, takže prejdú povrchovou vrstvou a opustia kvapalinu. Kvapalinu teda opúšťajú molekuly s najvyššou energiou. Pokiaľ je takýchto molekúl väčšie množstvo, vedie to k zníženiu energie u ostatných molekulách kvapaliny. To sa pri adiabatickom vyparovaní prejaví znížením teploty kvapaliny.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vyparovanie

Kde je k tomu aj video v ktorom je použitý pre názornú ukážku poklesu teploty etanol odparujúci sa z čidla teplomera.

Naším cieľom je zostrojiť klimatizačné jednotky fungujúce takýmto spôsobom, ktoré budú zároveň slúžiť ako zvlhčovače, poprípade ak sa do vody dodá vôňa aj ako osviežovače vzduchu v miestnostiach v ktorých budú umiestnené.

Na zabezpečenie fungovania takejto klimatizačnej jednotky postačuje dolievať vodu do nádobky z ktorej si ju nasáva textilná látka.

Tento istý princíp chladenia potravín v Afrike bol časopisom TIME vyhlásený za vynález roku 2001:

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1936165_1936254_1936632,00.html

Vyzbierané peniaze sa použijú na výrobu prototypov a následne oslovíme výrobcov, ktorý budú tieto ekologické klimatizácie produkovať.

V pravo prototyp ekologickej klimatizácie, vľavo kniha Rovnica sveta s pyramídou poznania:

klima foto.jpg

Nálepka na auto Rovnica sveta "save the world" 13 x 25 cm:

 

náepka hotovo.jpg

Druhý prototyp ekologickej klimatizácie:

IMG_20180807_104333.jpg

Tričko rovnica sveta:

IMG_20180807_103704.jpg

Prvá a zatiaľ jediná kniha na svete s funkčným dizajnom - pyramídou poznania:

IMG_20180422_113001.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?