Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska - crowfunding kampaň

Startéři - Eastside Architecture / Súčasná architektúra na východe Slovenska

VÝCHOD ŽIJE! Kniha predstaví 40 kvalitných architektonických realizácií, ktoré vznikli prevažne v prvej dekáde nového milénia na východe Slovenska.

Knihy