Dve/dvaja -dotlač knihy o LGBT ľuďoch - crowfunding kampaň

Dve/dvaja -dotlač knihy o LGBT ľuďoch

Vzdelávaním proti homofóbii, informovanosťou k tolerancii -dotlač knihy pre stredné školy. Celý náklad bol rozobraný, no stále dostávame žiadosti.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Kniha odpovedá na najčastejšie otázky mladých (ale aj starších) o LGBT ľuďoch v 6 kapitolách na svojich 80 stranách. Uvádza čitateľa do kontextu menšinových práv v súčasnosti i minulosti a porovnáva uplatňovanie a dodržiavanie práv LGBT ľudí v rôznych krajinách sveta. Samostatnú kapitolu tvoria ilustrovane príklady známych osobností, ktoré patria k LGBT menšine. Publikácia je brožovaná a v tradičnom formáte A5. Náklad a aj dotlač z roku 2018 sú však už beznádejne rozobrané. Dostávame však stále požiadavky. Máme celý zoznam škôl, ale aj jednotlivcov, ktorým sa už tlačené exempláre neušli. Chystáme preto ďalšiu dotlač, vlastné prostriedky však nestačia.

Publikácia Dve/Dvaja vznikla ešte v roku 2013 vďaka grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Našou snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín v súvislosti s celoeurópskym procesom zvyšovania tolerancie k LGBT ľuďom. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBT ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii. Táto publikácia je dobrovoľným doplnkom vyučovacieho procesu, nie je učebnicou, ani inou súčasťou osnov a je na rozhodnutí každého pedagóga/ky a študenta/ky či a do akej miery ju bude využívať.

Kniha vyvolava obrovské množsto reakcii a mediálny záujem. Jednu z reakciu vidíte vo forme "reklamného klipu" aj na tomto mieste. Poslanec parlamentu Richard Vašečka dokonca interpeloval ministra školstva. Považujeme to za signál, že táto téma je v spoločnosti živá a voči rôznym stereotypom, mýtom, alebo aj HOAX-om a fake news treba postaviť fakty. To je aj hlavným cieľom tohto projektu, prostredníctvom knihy Dve/Dvaja bojovať proti homofóbii informovanosťou.

Ukážka z knihy

Co si o tomto projektu myslíte?