Startovač - financování projektů

DVD - Jamuj (hrej) s námi! - crowfunding kampaň

Podpořit - DVD - Jamuj (hrej) s námi!

DVD, se kterým můžete hrát doma 15 populárních "českých" F+C skladeb. Rozumná tempa, jednoduché tóniny, špičkoví hudebníci.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Koncert

Do vašeho bytu/domu/města/městyse, na váš festival přijede zahrát skupina hudebníků, kterou vidíte na DVD, s týmž (nebo podobným) repertoárem.

Termín bude pravděpodobně největší problém, protože (dobří!) hudebníci jsou vytížení. Uděláme vše pro to, abyste byli spokojení a aby se koncert zrealizoval ke spokojenosti všech.

+ vám samozřejmě zašleme podepsané DVD

Počet dostupných odměn: 5/5