Startovač - financování projektů

DVD - Jamuj (hrej) s námi! - crowfunding kampaň

Podpořit - DVD - Jamuj (hrej) s námi!

DVD, se kterým můžete hrát doma 15 populárních "českých" F+C skladeb. Rozumná tempa, jednoduché tóniny, špičkoví hudebníci.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč DVD + další věci

Zašlu vám podepsané DVD
+ na jeho konci v titulcích bude uvedeno vaše jméno s poděkováním
+ obdržíte všemi muzikanty podepsanou fotku z natáčení DVD.
+ obdržíte knihu Jak se dělá bluegrass
+ Školu hry na banjo nebo CD Petr Brandejs Bandu

Počet dostupných odměn: 6/9