Startovač - financování projektů

DVD - Jamuj (hrej) s námi! - crowfunding kampaň

Podpořit - DVD - Jamuj (hrej) s námi!

DVD, se kterým můžete hrát doma 15 populárních "českých" F+C skladeb. Rozumná tempa, jednoduché tóniny, špičkoví hudebníci.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč Podepsané DVD + DVD z dílny

Na vaši adresu zašlu DVD Jamuj (hrej) s námi! + DVD s profesionálním záznamem sobotního koncertu dílny v Malých Svatoňovicích z let 2007 až 2017. Pokud máte zájem o jeden konkrétní rok, napište mi prosím e-mail: brandejs.banjo@gmail.com.

Počet dostupných odměn: 79/80