Startovač - financování projektů

DO SELHÁNÍ —  Film o lásce. Na steroidech. - crowfunding kampaň

Podpořit - DO SELHÁNÍ — Film o lásce. Na steroidech.

"Jediná cesta k opravdovým vítězstvím vede přes opravdová selhání. Ve fitku, v lásce i v životě." — Dejte vzniknout originálně hořké komedii

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Tajný sponzor

✓ tajný sponzor skrývá svoji identitu. Tajný sponzor nechce odměnu.

Počet dostupných odměn: 4/5