Dokumenty z mezinárodního setkání Taizé - crowfunding kampaň

Dokumenty z mezinárodního setkání Taizé

Natáčíme dva filmové dokumenty o Evropském setkání mladých "Taizé" v Praze. Bude to obrovská mezinárodní akce mladých koncem roku 2014.

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

V koprodukci s Českou televizí natáčíme dva dvaceti šesti minutové dokumentární filmy o Evropském setkání mladých Taizé, které se uskuteční v prosinci 2014. Filmy se soustředí na interakci mladých Čechů s lidmi ze zahraničí.  Pomozte nám svým finančním příspěvkem tento projekt uskutečnit.

Více o Evropském setkání Taizé zde: http://www.taize.fr/cs_rubrique2433.html

Oba dva filmy budou mít premiéru v březnu 2015 v České televizi.

První z těchto dvou dokumentárních filmů bude pojednávat o přípravách Evropského setkání mladých z Taizé od jeho vyhlášení ve Štrasburku v prosinci 2013 až po jeho realizaci v Praze v prosinci 2014. Budeme natáčet v průběhu celého roku.

Druhý dokumentární film se zaměří na osobní zkušenost jednoho účastníka. Bude sledovat mladého člověka, který na Evropské setkání mladých přijíždí poprvé a poprvé se také setkává se spiritualitou bratří z Taizé.

O  CO ŽÁDÁME

Naše video ukázka na tomto webu je sestřihána z materiálu, který jsme natočili ve Štrasburku na Evropském setkání mladých 2013/2014 a při pobytu bratří z Taizé v Praze na jaře 2014.

Máme již shromážděn materiál z 10 natáčecích dní. Celkový počet natáčecích dní je 30, z čehož na Evropském setkání mladých budou simultánně pracovat dva filmové štáby.

Česká televize pokryje 14 natáčecích dní. Doufáme, že nám pomůžete finančním příspěvkem, abychom dali dohromady prostředky na dalších 16 natáčecích dní, které potřebujeme ke zdárnému dokončení těchto dvou dokumentárních filmů.

Budeme vděčni za každou částku, ideálně ale potřebujeme sebrat 50 000,- Kč.

 

KDO JSOU BRATŘI Z TAIZÉ

Bratři z Taizé je mezinárodní ekumenická křesťanská komunita, která působí ve vesničce Taizé na jihu Burgundska ve Francii. Založil ji v roce 1940 bratr Roger Schutz.

Dnes tvoří komunitu více než sto bratří — katolíků i protestantů — z více než pětadvaceti různých zemí světa.

Od konce padesátých let dvacátého století nachází mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé navštěvují lidi v Africe, Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí "Pouti důvěry na zemi".

Odkaz na komunitu Taizé je zde: http://www.taize.fr/cs_rubrique325.html

CO JE CÍLEM NAŠICH DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

Oba naše filmy budou o propojování mladých lidí, kteří jsou věřící nebo hledají odpovědi na své otázky. Jsou z různých částí ČR a z různých zemí a právě víra nebo hledání je spojuje, bez ohledu na to, jakého jsou vyznání.

Námětem filmů je vytváření komunity mezi místními lidmi a vznik širší mezinárodní komunity prostřednictvím lidí, kteří přijedou na setkání. Film je o pohostinství místních lidí, kteří přijímají cizí mladé lidi do svých rodin a dělí se s nimi o svoji víru a kulturu. Filmy ukáží, jak je důležité vytváří mezinárodní interkulturní vazby mezi mladými lidmi. Tématem filmu je také poslání a spiritualita bratří z Taizé, kteří setkání každoročně pořádají v jedné z evropských zemí a tentokrát se setkání uskuteční v Praze.

Do Prahy se chystá kolem 30 000 mladých lidí z různých zemí. Film bude hlubší studií organizace, realizace a působení masové akce plné energických mladých lidí, kteří hledají víru a mají mnoho společného. Bratři z Taizé jim touto akcí nabízí prostor a svobodu ke společnému setkávání.

ZÁMĚR

Jako dokumentaristku mě především zajímají jemné psychologické vztahy mezi osobnostmi, jejich vznik a vývoj a co to znamená pro zkoumanou komunitu. Právě takovým způsobem se chci zaměřit na vylíčení svých protagonistů v těchto filmech.

 

PRVNÍ FILM

bude postaven na bratru Wojtkovi, organizátorovi a nositeli spirituality Taizé, který je původem z Polska a mluví česky, francouzsky a anglicky a na jeho spolubratřích z Taizé.

Dokument bude mít tři části:

Evropské setkání mladých ve Štrasburku na přelomu roku 2013 / 2014.

Přípravy na Evropské setkání mladých v Taizé a v Praze 2014

Evropské setkání mladých v Praze 2014 / 2015

Film začne na Evropském setkání mladých ve Štrasburku 2013, kde bylo oficiálně vyhlášeno, že další setkání mladých se bude konat v Praze. Podruhé se s bratry organizátory setkáme již v Praze, kam přijeli v březnu a květnu organizovat setkání.

Potřetí se s bratry organizátory setkáme v září v Taizé ve Francii, odkud se vydáme s organizačním týmem na cestu do Prahy, kde si vytvoří organizační základnu. Zde budou v říjnu, listopadu a prosinci projekt řídit.

Film vyvrcholí samotným Evropským setkáním mladých, které se bude konat od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.

Film ukáže, jak se daří uvádět jednotlivé přípravy v chod. Uvidíme například jednání s českými úřady a institucemi, s farnostmi, hledání rodin, které budou mladé poutníky hostovat.

Budeme u všech radostí a strastí, které jsou spojeny s přípravou takové masové akce.

Jak se bratrům bude dařit překonávat bariéry? Co třeba jazyková bariéra? Ne všichni bratři umí česky. Jak bude na hnutí reagovat česká ateistická společnost? Jak se podaří bratrům díky jejich spiritualitě a zkušenostem řešit organizační nesnáze?

Budeme se krom organizace akce zaměřovat na to jak bratři spolupracují s českými mladými lidmi třeba i na společné modlitbě, semináři, nebo jen tak při náhodném setkání.

 

DRUHÝ FILM

bude prolínat dva úhly pohledu a bude postaven na dvou protagonistech – mladém člověku z České republiky, účastnícím se Evropského setkání mladých, a bratra z Taizé, organizátora a nositele spirituality tohoto hnutí.

Uvidíme příjezd mladého účastníka do Prahy, registraci na Evropské setkání mladých, přivítání v místní farní komunitě, ubytování v hostitelské rodině, první společnou večeři i modlitbu v hale plné tisíců dalších mladých poutníků. Zaznamenáme proces seznamování se s ostatními mladými lidmi z různých zemí, trávení času s novými kamarády a interakce s ostatními lidmi na seminářích.

Budeme sledovat bratra z Taizé při jeho každodenních aktivitách a skrze jeho úhel pohledu nahlédneme do zákulisí takové masové akce.

Oba protagonisté se setkají třeba na společné modlitbě nebo semináři, kde vejdou v interakci.

Film vyvrcholí festivalem národů dne 31.12. a oslavou Nového roku 2015, kdy budeme sledovat oba naše protagonisty, a uzavře se novoročním obědem.

 

STYL

Oba dva filmy se budou natáčet observačním stylem, v přirozeném světle s reflexemi/komentářem hlavních protagonistů a budou postaveny chronologicky na situacích, do kterých se budou hlavní protagonisté dostávat a které budou řešit.

Ve filmech budou použity přirozené ruchy a zvuky. Film budou provázet v obraze i mimo něj písně z Taizé.

Co si o tomto projektu myslíte?