Reálne čísla (zbierka básní) - crowfunding kampaň

Reálne čísla (zbierka básní)

Kniha Reálne čísla je prvou zo série originálnych zbierok básní Jozefa DoDa Vrábla.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Čo si myslím, že by ste chceli vedieť o mojom projekte aka. FAQ-y. 

 

Kto?

Autorom knihy som ja. Jozef DoDo Vrábel. Tvorca básní, hudobných textov a čoraz viac i ďalších literárnych foriem. Popri inom nedoštudovaný filozof.                                                                      

Okrem toho si vlastné slová vyspevujem v kapele HuZika, podobne ako predtým v Polite Weirdo či v bande s názvom Coma. Tiež som myšlienkovým rodičom otvorenej komunity F5 - Priestor bez hraníc, ktorá sa od začiatku roka 2013 snaží víriť kultúrny a spoločenský prach v mojom drahom meste Prievidza(Podkrovie F5, Letné večery pri kontajneri). Vo vlastnej miere bežný človek.

Autorom obálky je vynikajúci mladý výtvarník Samo Ondrejka, študent Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Čo?

Reálne čísla sú prvá zo série mojich zbierok básní. Každá z nich má v čomsi svoj vlastný jazyk, špecifický vzťah k čitateľovi, svoju typickú formálnu stavbu. Samozrejme, že spolu i súvisia. Majú spoločného autora, preto sa z nich dá ľahko poskladať prierez atmosfér môjho vlastného i poéziou  vyzrkadleného súčasného života. 
Reálne čísla zachytávajú a popisujú priestory, situácie, zážitky (ako kto chce), jednoducho atmosféry. Ja v tomto procese slúžim ako svojské zrkadlo. Prijímam, filtrujem a odrážam späť vlastným jazykom. Reálne čísla sú prvou zbierkou, kde môžete nájsť čosi, čo sa samo menuje atmosferizmom. 
Ku každému sa prihovára osobitne, nenechajte sa znechutiť školskými mantrami typu: "Ja básničkám nerozumiem."  

Iba o niečo inak im pravdepodobne (ne)rozumiem aj ja. Je to jednoduché. Každé slovo znamená to, čo znamená. Nič viac, nič menej. Každá šifra na každého prehovára svojským vyvrcholením. A môžeme sa vôbec v niečom stretnúť? Určite. Ak sa tak stane, fajn, máme o tému viac na rozhovor v krčme (alebo na zmrzline). V opačnom prípade máme o tému viac na iný rozhovor tiež tam alebo inde. 

 

Prečo?

Pretože dozrel čas. Po rokoch, kedy som sa poézii prakticky prestal venovať, som zistil, že práve tento kreatívny prejav je mi najbližší a životne potrebný. Príliv energie a nápadov som pred necelým rokom spojil do prvej verejnej čítačky, na ktorej mohli ľudia prežiť originálne prelínanie poézie a obrazov od Sama Ondrejku (autor obálky RČ). A teraz, po roku, viem, že je čas, aby vybrané texty v tejto zbierke dostali svoju definitívnu podobu a voľnosť v podobe vlastného tela - knihy. Na oplátku ma oni oslobodia, aby som mohol začať pracovať na ďalších kôpkach nedočkavého materiálu, ktorý mi už po nociach i cez deň klope na čelo. Fénix čaká.

 

Ako?

Momentálne pracujem na posledných úpravách reálnych kúskov. Takisto finišuje spracovanie námetu na obálku, ktorej základom je obraz Artista od Sama Ondrejku, typologická a grafická podoba zbierky. 
A práve prostredníctvom tohto projektu si želám zaspolufinancovať (ostatné prostriedky sú výlučne z vlastných zdrojov) poslednú a na peniaze najnáročnejšiu časť celého porcesu - konečné vydanie Reálnych čísel.                                                                                                                                        

Je to spôsob, ktorý mňa samého ako konzumenta oslovil, pretože je to možnosť ako sa aktívne podieľať na tvorbe čohosi, čo si sám neskôr užijem ako spotrebiteľ. Samozrejme, ak mám k produktu, ktorý sa mi ponúka, akýsi vzťah resp. ma čímsi zaujal. Mačky vo vreci málokto ťahá z potoka a ja verím, že ak sa rozhodnete podporiť tento projekt objednávkou samotnej knižky, vstupeniek na koncerty, odkliknutím obrazu alebo čímkoľvek dostupným, prídete k potoku spokojne znova. 

Fotografia (ospravedlňte nižšiu kvalitu) obrazu, ktorý je základným námetom obálky:

1414717_10200477472130887_1879783110_n.jpg

 

 

Kde?

Práve tu a preto aj u vás. Knižka Reálne čísla k vám prenesie civilné, rôznofarebné, obyčajné alebo divotvorné atmosféry, ktoré sa odo mňa do nej odrazili. Koncert/čítanie si môžete objednať až k sebe domov. Alebo sa príďte pozrieť na jedno z autorských predstavení "HuZika a Reálne čísla", s ktorým obídeme v budúcom roku 2014 (prvé termíny a miesta budú známe v januári 2014 na stránkach  https://www.facebook.com/Huzika.sk a https://www.facebook.com/dodo.realnecisla) mnoho miest na SK či v ČR. Jednoducho si vyberte, čo vám je najbližšie. 

Kapela HuZika: Denisa Uherová a Jozef DoDo Vrábel

1185703_373332599459772_882808741_n.jpg

 

Kedy? 

Krst zbierky je pracovne naplánovaný na predvianočný termín 22. decembra. Samozrejme, môže sa stať, že sa vydanie knihy omešká, ale budeme robiť všetko pre to, aby sa k vám dostala v riadnom termíne. Buďte si však istí, že každý jeden objednaný výtlačok nájde svojho majiteľa do dvoch týždňov od fyzického doručenia zbierky mne, autorovi. 

 

Som veľmi rád, ak ste sa prečítali až po tieto posledné vety.                                                

Ďakujem Vám za pozornosť, záujem i prípadný príspevok. Teším sa na všetkých a na všetko, čo mi tento projekt prinesie. 

 

Pozdravujem Vás a prajem Vám všetko najlepšie na svete.  

Jozef DoDo Vrábel

 

 

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?