Startovač - financování projektů

DneskaNe oslaví 10. let kapely novým CD - crowfunding kampaň

Podpořit - DneskaNe oslaví 10. let kapely novým CD

Chceme vydat naše druhé CD, nový videoklip a také za získané peníze zaplatíme propagaci toho všeho. Potřebujeme Vaši pomoc. Za podporu moc děkujeme!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Krutá pařba s DneskaNe na Hotelu Polom

V ceně: ubytování + alkohol + tabákové výrobky + večeře dle vlastního výběru + obdržíš samozřejmě CD „2020“ s našimi podpisy a věnováním + plakát + kapelní tričko (velikost dle svých požadavků) a všechno tohle v Rajnochovicích na hotelu Polom, krásná vesnice a hotel mimo civilizaci. Termín si domluvíme :-D

Počet dostupných odměn: 2/2