Startovač - financování projektů

DneskaNe oslaví 10. let kapely novým CD - crowfunding kampaň

Podpořit - DneskaNe oslaví 10. let kapely novým CD

Chceme vydat naše druhé CD, nový videoklip a také za získané peníze zaplatíme propagaci toho všeho. Potřebujeme Vaši pomoc. Za podporu moc děkujeme!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Staré i nové DneskaNe

Obdržíte klasické nové CD „2020“ + tři roky staré CD „Bylo na čase“ + v obou CD podpisy všech členů kapely a osobní věnování pro Vás (předání na křtu nebo poštou) + CD v digitální podobě .wav a .mp3 + plakát + placka DneskaNe.
Obě vám pošleme poštou, která je v ceně nebo osobně předáme.

Počet dostupných odměn: 39/40