Startovač - financování projektů

Divadlo v Bunkru 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Divadlo v Bunkru 2019

Již šestý ročník Divadla a Hudby v Libereckém Atomovém krytu. Na programu jsou již tradičně profesionální divadla, perfomeři, hudba i ZUŠ.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

900 Kč Titul "Šílence" letošního festivalu

Vyhlásíme Vás na začátku každého dne a napíšeme o Vás SONET, pokud budete chtít dáme Vám i hobla.
.
( pak zajdeme na panáka ;-)

Počet dostupných odměn: 666/666