Startovač - financování projektů

Divadlo v Bunkru 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Divadlo v Bunkru 2019

Již šestý ročník Divadla a Hudby v Libereckém Atomovém krytu. Na programu jsou již tradičně profesionální divadla, perfomeři, hudba i ZUŠ.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 Kč Minuta Citů

OBJETÍ OD ORGANIZÁTORA LIBOVOLNÉHO POHLAVÍ V TRVÁNÍ 1 MIN.
.
(gender free)

Počet odměn není omezen