Startovač - financování projektů

Divadlo v Bunkru 2019 - crowfunding kampaň

Podpořit - Divadlo v Bunkru 2019

Již šestý ročník Divadla a Hudby v Libereckém Atomovém krytu. Na programu jsou již tradičně profesionální divadla, perfomeři, hudba i ZUŠ.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

80 Kč plynová BUNKR klíčenka

Až budete zdrhat před radiací a nebudete moct najít klíče od atomového krytu...tak víte proč...chybí vám Bunkr Klíčenka.
.
(klíčenka v podobě plynové masky)

Počet dostupných odměn: 40/40