Divadelní festival Vedle Jedle - crowfunding kampaň

Divadelní festival Vedle Jedle

Již 4. ročník jedinečného festivalu amatérského divadla lidí s postižením proběhne 3. - 5. 6. 2016 v Jedličkově ústavu v Praze. Přispějte i Vy!

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Na festivalu amatérského divadla Vedle Jedle se už 3 roky setkává 100 herců s handicapem (i bez) a sdílejí radost a inspiraci. Umožněme jim to i letos!

Na co přispějete?

Chceme, aby akce byla otevřená všem hercům bez rozdílu. Vybrané peníze použijeme na zaplacení ubytování a stravy herců a nájem prostor a techniky. Udržíme tak poplatek za účast nízký a akci přístupnou. Festival již podpořila nadace Konto Bariéry a Nadace Jedličkova ústavu. I po jejich darech nám stále chybí nezanedbatelná částka, která je i částkou cílovou. Tato částka je však nutné minimum, peníze, které se případně vyberou navíc, rozhodně najdou uplatnění - použijeme je například na workshopy či večerní program.

Čím jsme jedineční?

Zaměření na účastníky - Těch několik málo festivalů divadla s postižením, které existují, je zaměřeno primárně na jeho prezentaci směrem k veřejnosti. My jsme zaměření přesně opačným směrem - na soubory. Dáváme jim prostor ke sdílení inspirace, získání zpětné vazby od ostatních souborů i zkušených dramaterapeutů a možnost rozvoje divadelních dovedností na workshopech.

Pestrost - Na festivalu jsou zastoupeny soubory s různými typy postižení - od tělesného, přes mentální až po smyslové. Účastní se ho soubory z celé republiky. Různé jsou i formy prezentovaných divadelních představení a přístupy k divadlu jako takovému. Díky této pestrosti se každý může potkat s něčím pro něj novým a zajímavým.

Bezbariérovost - Kompletně bezbariéové prostory Jedličkova ústavu umožňují účast opravdu každému. Účastníci se setkávají, hrají, bydlí i jedí na jednom místě a nikdo není stranou.

Na každého se čeká - Za ještě důležitější, než absenci vnějších bariér však považujeme vnitřní bezbariérovost. Na festivalu panuje atmosféra, kdy si nikdo nemusí připadat divný nebo pomalý, na každého se čeká, každému je dána příležitost, aby ze sebe dostal to nejlepší.

A jak to probíhá?

Festival je víkendový. Účastníci se sjedou v pátek večer, ubytují se a zhlédnou první představení. V sobotu dopoledne probíhají workshopy v divadelních dovednostech, jako je improvizace, pohyb a tanec, či výroba masek...

WS (2).jpg

WS.jpg

...po obědě následují ostatní představení. Loni vypadala například takto...

boty.jpg

jeste.jpg

spolu.jpg

... každé zhlédnuté představení mohou herci ohodnotit na zpětnovazebných plakátech...

plakat.jpg

 ...po večeři mohou účastníci zakončit den buď diskuzí nebo diskotékou. Na diskuzi se se zkušenou dramaterapeutkou hlouběji bavíme o jednotlivých představeních a metodách tvorby konkrétních souborů. Na diskotéce se můžou herci po náročném dni trochu vyřádit…

disko.jpg

Děkujeme za Vaší podporu!

Co si o tomto projektu myslíte?