Dialogy Umění a Přírody - crowfunding kampaň

Dialogy Umění a Přírody

John K. Grande - Kniha poutavých a upřímných rozhovorů s environmentálními tvůrci a umělci Severní Ameriky a západní Evropy od kanadského kritika.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Odkaz na další a delší video

 

Záměr projektu:

Rád bych požádal o pomoc při vydání překladu pozoruhodné knihy rozhovorů o tvorbě, umění, přírodě, ekologii, permakultuře a environmentu, které připravil, uskutečnil a zaznamenal kanadský spisovatel, kritik a lektor John K. Grande během několika let s 21 environmentálními tvůrci a umělci Severní Ameriky a západní Evropy.

Stav projektu:

Překlad knihy je připraven do tisku a kanadský autor je připraven přijet na autogramiádu, bohužel zaměření knihy je pro zdejší vydavatele málo komerčně zajímavé, a proto vydání potřebuje nastartovat od Vás:)

Využití prostředků:

V případě úspěšného shromáždění potřebných prostředků z nich bude uhrazen autorský honorář a podle jejich výše bude vydán úměrně vyšší počet výtisků, jako překladatel se honoráře vzdávám:)

Kniha: 

Art Nature Dialoques: Interviews with Environmental Artists

Dialogy Umění a Přírody - Rozhovory s environmentálními umělci

 

Art Nature Dialogues.jpg

Odkaz na původní vydání: http://www.sunypress.edu/p-3991-art-nature-dialogues.aspx

Autor:

John K. Grande

 

john.jpg

Odkaz na webové stránky autora: http://www.johnkgrande.com

 

Odůvodnění potřebnosti vydání překladu knihy Art Nature Dialoques: Interviews with Environmental Artists, John K. Grande

 

   Již od 60. let 20. století se viditelně zvětšuje zájem o vztah člověka a přírody, zejména je to patrné z prohlubování ekologického uvědomění ve veřejném životě a z růstu důležitosti otázek o udržitelnosti rozvoje lidské kultury.

   Nedílnou součástí názorových změn a ideových pohybů ve společnosti je jejich odraz v kulturní sféře, v tomto případě lze definovat, že myšlenky trvale udržitelné kultury a hlubinné ekologie, nazývány často permakulturou, mají svůj ekvivalent v kulturní sféře ve formě environmentálního umění.

   Z jiného úhlu pohledu lze také říci, že zmiňované dění ve společnosti je vyvoláváno, podněcováno a utvářeno na základě impulzů ze sféry kultury a umění, jako necitlivější části společnosti.  

   Toto umění se zabývá tvorbou a interakcí člověka a přírody, a to v celistvých souvislostech, pojímající lidskou kulturu, jako součást přírodních procesů, člověka samotného jako nedílnou součást přírody, a vše umělé jako přírodu transformovanou.

   Důvodem vzniku takovéto tendence, a vůbec specifikace těchto myšlenek, je reakce a odezva na nepřetržitý technologický a industriální rozvoj, který má zrychlující se tendenci, který jednostranně a všeobecně podporuje komerční a konzumní přístup, a zapomíná a nepostihuje oblasti historicky opodstatněného vztahu člověka a přírody, jenž celkově determinuje možnost přežití lidského druhu na této naší planetě.

   Environmentální tvorba sama v sobě již obsahuje principy živé přírody, což dokumentuje právě skutečností paralely mezi potřebnou a životadárnou rozmanitostí přírody, a rozmanitými přístupy, názory a zkušenostmi environmentálních umělců.

Forma dialogu autora knihy s těmito umělci přináší nejpřímější a nejotevřenější vhled do historie a praxe environmentálního umění, což je vskutku pravdivým, hlubokým a inspirativním zážitkem.

 

Seznam tvůrců a fotografická ukázka jejich práce:

 

Michael Singer

- instalace, vnitřní zahrady a ekosystémy, plány na továrnu na zpracování odpadů ... 

singer.jpg

 

Gilles Bruni a Marc Babarit

 - efemérní instalace, lektorská a vzdělávací činnost ...

bruni-babarit.jpg

 

Nils-Udo

- intimní instalace s přírodních materiálů, tvorba a výsadba malých "světů" ...  

nils-udo.jpg

 

Alfio Bonanno

- objekty a instalace ze dřeva a kamení, spolupráce s dětmi, projekty na využití odpadu ... 

bonnano.jpg

 

Doug Buis

- mechanické stroje a instalace z přírodnin, přírodní mikro "světy" ... 

buis.jpg

 

Ursula von Rydingsvard

- sochy a objekty z vrstveného dřeva, instalace v krajině ... 

rydingsvard.jpg

 

 herman de vries

- botanické projekty, knihy věnované rostlinám, filosofické instalace ... 

devries.jpg

 

 Bill Vazan

 - kamenné objekty s kosmologickými rytinami, obří kresby v krajině ...

vazan.jpg

 

Bob Verschueren

 - instalace z přírodnin, malby větrem ... 

verschueren.jpg

  

Mario Reis

 - malby řekou - usazování přirozených pigmentů ...

reis.jpg

 

Patrick Dougherty

 - instalace a objekty z větví a prutů - "kresba" v prostoru ... 

dougherty.jpg

 

Peter von Tiesenhausen

 - sochy, instalace a objekty ze dřeva a jejich cestování skrz všechny provincie Kanady ...

tiesenhausen.jpg

 

Reinhard Reitzenstein

 - objekty a instalace s přírodní inspirací, spolupráce s indiány ... 

reitzenstein.jpg

 

Betty Beaumont

- ekologické instalace a projekty, tvorba nového podmořského ekosystému z odpadního popílku ... 

beaumont.jpg

  

Mike MacDonald

- zahrady z léčivých bylin a pro motýly ... 

mcdonald.jpg

 

Jerilea Zempel

- anti-militární a sociální tvorba, obháčkování vojenské techniky, sochy z hnoje ... 

zempel.jpg

  

Egil Martin Kurdøl

 - umísťování miniaturních hřebů ve volné krajině a záznamy komunikace s úřady ...

kurdol.jpg

  

David Nash

 - sochy ze dřeva, objekty ze živých stromů ....

nash.jpg

 

 Hamish Fulton

- umění je chůze ...  

fulton.jpg

  

Alan Sonfist

 - návrhy a realizace projektů a instalací pro revitalizaci městského prostředí a parků ...

sonfist.jpg

 

Chris Drury 

- tvorba mohyl a úkrytů v divoké přírodě ... 

drury.jpg

...

..

.

Věřím, že Vás informace o knize zaujaly a podpoříte její vydání.

S díky

Petr Šesták

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?