"Diagnoza" - sbírka básní - crowfunding kampaň

"Diagnoza" - sbírka básní

Debut Marka Hona přináší filozofické, avantgardní a upřímné básně, které jsou doprovázené podmanivými expresivními ilustracemi Štěpánky Coufalové

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Charakteristika

Sbírka obsahuje básně, které zachycují souboj  s všedností a nesmyslností moderního světa. Expresivními prostředky burcují a vedou k zamyšlení. Autor se snaží dobrat pravdy, byť by to bylo vykoupeno vnitřním bojem a prodíráním se zákoutími, o kterých většinou ani nechceme vědět . Verše v sobě snoubí životní zkušenost, divokou představivost, silné emoce, nezvyklé úhly pohledu. Neméně důležité jsou ilustrace, které se váží ke konkrétním textům a dohromady tvoří silný ucelený zážitek. Výsledkem je dílo s filozofickým přesahem...

Základní info

Název Diagnóza není náhodný, nejde jen o stav mé mysli, ale také o stav společnosti, podstaty našich hodnot a vlastností moderní doby.

Vybrat peníze na knihu touto cestou jsem se rozhodl proto, že mi to umožní naprostou volnost při tvorbě. V knize bude okolo padesáti básní, několik krátkých experimentálních próz a nejméně dvacet ilustrací. Každá ilustrace je zároveň samostatným uměleckým dílem. Štěpánka je velmi talentovaná mladá výtvarnice. Básně jsou vybrány z posledních deseti let, v minulých několika měsících byly ještě poupraveny. Výsledkem bude vkusná kniha v šité vazbě a ve formátu 13x10 cm, obsahující zhruba 45 až 50 básní a 20 ilustrací.

Ukázková báseň:

 
Vše se ne/dá zapomenout


možná
tam hluboko pod nohama
tam pod hlínou a kameny
duněl hrom
 
na obzoru se blyštělo ocelové kolo
všichni jsme křičeli
– pozor !
hroutící se obloha nás burcovala
 
a kde že jsme?
a kdo že se ptal?
 
*****

vsáknuté „prvocity“
vsáknuté do deky
zesmutnělých bláznů vysvětlení
do roklí vykřičené
se svými pravdami - nepotřebné
narušitel pobral drobky
a šmitec !
 
Co máme?
 
ocel sklo a beton
svazovali mne chodbami
já procházel a myslel
věděl jsem že něco chci
viděl jsem plody cizích myslí
co se vylíhlo v hlavách bylo skutečností
a mě bylo špatně
 
zvracel jsem rudou tekutinu
tekla mi z očí
tekla z uší z nosu
oslepovala mne
 
byl jsem nahý před miliony zraků
moje rozbředlé svaly mne nedokázaly zvednout
a tak jsem jen padal
padl jsem oknem ven
– ven do světa
 
poznal jsem chuť vzduchu
padl jsem na zem a žral hlínu
poprvé jsem cítil

startovac1.jpg

startovac2.jpg

startovac3.jpg

 

O ilustrátorce Štěpánce Coufalové

Absolventka soukromé střední umělecké školy v Jihlavě je většinou představována jako fotografka, nevěnuje se ale pouze jednomu odvětví řemesla. S vášní si vybírá a zkoumá pořád nové techniky, jako malba, prostorová tvorba, video nebo umělecká a počítačová grafika. Svá témata si vybírá spíše podvědomě, a díky tomu se s postupem času dostává stále hlouběji k jádru daného problému, nahlíží na něj ze všech stran. Emoce, dynamika a kontrast hrají v její práci hlavní roli, přistupuje k nim se zaujetím a citem. 

Co si o tomto projektu myslíte?