Startovač - financování projektů

DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK - crowfunding kampaň

Podpořit - DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK

Cílem hry je dostat do podvědomí a do běžných životů dětí informace a návyky z oblasti výživy, sportu, spánku a dalších oblastí.

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

599 Kč Autorská kniha medvědí příběh + poštovné

Autorská kniha, která svým veršovaným příběhem děti učí, že v odlišnosti není nic špatného a pokud máme sen, měli bychom mu jít naproti.

Více informací o knize naleznete zde: https://www.startovac.cz/projekty/medvedi-pribeh/

Počet dostupných odměn: 20/20