Startovač - financování projektů

DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK - crowfunding kampaň

Podpořit - DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK

Cílem hry je dostat do podvědomí a do běžných životů dětí informace a návyky z oblasti výživy, sportu, spánku a dalších oblastí.

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 999 Kč Analýza jídelníčku klienta + hra

Samotná hra

(podrobná analýza jídelníčku klienta, zjištění nadbytku či nedostatku makro a mikro nutrientů, také energetického rozložení jednotlivých porcí v 5-7 denním horizontu, analýza je zaslána klientovi na email v názorných grafech)

Počet dostupných odměn: 10/10