Startovač - financování projektů

DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK - crowfunding kampaň

Podpořit - DESKOVÁ HRA PRŮZKUMNÍK

Cílem hry je dostat do podvědomí a do běžných životů dětí informace a návyky z oblasti výživy, sportu, spánku a dalších oblastí.

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

9 999 Kč Permanentka 10 vstupů + hra

(konzultace, měření na bio-impedančním přístroji dle potřeby klienta, zaslání výsledků na email, tisk výsledků, edukace, dle potřeby dostává klient výukové materiály, osobní koučink, emailová podpora po celou dobu, trvání lekce 30-60 minut)

Počet dostupných odměn: 2/2