Vydání CD Koláče kapely Der Šenster Gob - crowfunding kampaň

Vydání CD Koláče kapely Der Šenster Gob

Pomozte nám posunout se o krok dále po cestě od pravýkřiku k hudbě sfér. Pomozte nám dopřát Vám kvalitní CD vylisované v opravdové továrně.

Hudba
Vydání CD Koláče kapely Der Šenster Gob

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

diky2.jpg

 

Ukázky několika písní, jež po dalších zvukových úpravách rovněž naleznete na našem novém CD Koláče, pakliže je podpoříte.

P R Ů Ř E Z   K O L Á Č E M

KDO ŽE JE TO TEN DER ŠENSTER GOB?

Der Šenster Gob je akustická kapela hrající židovskou, romskou a balkánskou hudbu a cestující při tom po celé Evropě v romantickém zeleném karavanu.
Z původního výhradně (speed) klezmerového mužského tria se postupem času stala kapela čtyřčlenná, nejen klezmerová a také víc zpívající, krásná a místy občas dokonce i smutná.

JAKÁ TO PROMĚNA S DER ŠENSTER GOB

Během čtyř letech náramného cestování se postupně měníme z přátel na výletě, kteří si hrají písničky, na přátele v kapele, kteří si dělají výlet. Proto jsme si pořídili mikrofony a snímače, kvalitnější struny, internetovou stránku s obrázky, naučili jsme se anglicky, koupili jsme si mapu Evropy atd.

To ovšem není vše! Rádi bychom nyní potěšili své posluchače (to jste Vy a potom ještě ti další lidi, co se s nimi seznámíme od zítřka dále do budoucna) o krok kvalitnějšími cédéčky, nosiči z opravdické vydavatelské továrny, vylisovanými podle skálopevné matrice a zabalenými v recyklovatelných papírových obalech.

Odpadne nám sice již folklórně zavedená náplň cestování po dálnici v podobě vypalování disků, vystřihování obalů, nalepování obrázků a následného dlouho, předlouho odkládaného uklizení odstřižků papíru – získáme ovšem krabicé plné hudebních nosičů se stoprocentní účinností. Už nikdy nebudeme muset paní do Hradce Králové romanticky posílat jiné CD, protože to, které si koupila, nám zřejmě omylem spadlo do písku na některé z pláží! Budeme profesionálové!

lgdb obr_Stránka_40.jpg

SO WHO IS DER ŠENSTER GOB?

Der Šenster Gob is an acoustic band, playing jewish, gypsy and balkan music and travelling all around Europe in a romantic green caravan.

From the original (speed) klezmer trio, we became a four-membered band, playing and singing many new beautiful, and sometimes even sad songs, often (but not only) taken from the gypsy traditional repertoire.

WHAT A CHANGE WITH DER ŠENSTER GOB?

During four years of intense travelling, we are slowly changing from friends having a trip and playing some songs at the same time, into friends in a band, that are having a trip. That’s why we bought microphones and pick-up’s, better strings, a webpage with pictures, we learned english, we bought a map of Europe and so on.

But that’s not all! We’d like please our listeners (that means You and then also the other people we meet from tomorow to the future) by better made CD’s, discs from a real CD factory, pressed in the highes quality and packed in recyclable paper cases.

We will loose the already folklore time-filling of our higway travelling, which includes burning the discs, scissorring the packages, glueing the pictures and then tiding the rests of the paper from the flloor..that always takes so much time .. but instead, we will get boxes full of music CD’s with hundred-percent reliability. No more romantic „sending a new cd to a woman in Hradec Králové ,“ cause the one she bought probably fell down in the sand on one of the beaches we’ve visited. We will be proffesionals!

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?