Startovač - financování projektů

Debutové CD kapely DORYS - crowfunding kampaň

Podpořit - Debutové CD kapely DORYS

Právě teď můžete přispět ke vzniku našeho debutového CD nazvaného Prý to se stává s 13 písničkami. Pomozte nám pustit naši hudbu do světa!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Mecenáš

Jste nechutně bohatí? Milujete DORYS nebo alespoň některého z jejích členů a chcete nás zasponzorovat? Pak jste tím pravým! Taky Vás budeme milovat! A samozřejmě Vás jako sponzora uvedeme na přebalu CD a budeme Vás propagovat, jak to jen půjde. (Pozn.: Výše sponzorského daru není omezena na max. 10.000 Kč – je jen na Vás, kolik nám přispějete).

Počet odměn není omezen