DAV DVA - revolučný magazín - crowfunding kampaň

DAV DVA - revolučný magazín

Iniciatíva DAV DVA združuje novú generáciu antikapitalistických autorov. Pomôžte nám vyzbierať financie na prvé číslo nášho magazínu.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

DAV DVA je nový magazín rovnomenného autorského kolektívu, ktorý zároveň funguje ako aktivistická skupina, poukazujúca prostredníctvom občianskeho aktivizmu na nedostatky súčasného zriadenia a jeho nesúlad s myšlienkami humanizmu.

Činnosť našej redakcie sa pochopiteľne nezaobíde bez nákladov a nakoľko sa publikačnej činnosti a občianskemu aktivizmu venujeme z číreho idealizmu a bez podpory akýchkoľvek tajných sponzorov či korporátnych vydavateľstiev, pomôže nám každý jeden cent.

Peniaze, ktoré vyzbierame, použijeme predovšetkým na tlač a distribúciu oficiálneho prvého čísla nášho magazinu, ako aj na úhradu bežných nákladov, ktoré vznikajú pri práci redakcie (cestovné náklady, telefónne účty, úradné poplatky, atď.).

Chystaný rozsah prvého čísla je 64 strán, na ktorých nájdete okrem klasických analýz, hodnotení, autorských článkov, komentárov a úvah na témy ako politika, ekonomika, kultúra či ekológia aj autentické príbehy každodenných ľudí, obetí neoliberálneho kapitalistického zriadenia, aby sme demaskovali jeho skutočnú podstatu.

Naším heslom je „od ľudí – pre ľudí“, chceme pravdivo informovať o reálnych problémoch bežných ľudí, vykorisťovaných týmto systémom, medzi ktorých patríme aj my ako redakčný kolektív. Preto jeden z nosných pilierov nášho magazínu tvoria príbehy bežných ľudí, opisujúce každodenné negatívne skúsenosti s prípadmi nekalého zaobchádzania na pracoviskách, šikany zo strany úradov a pod. 

Nakoľko sme kolektív autorov, ktorý bojuje proti všadeprítomnému elitárstvu (ktoré môžeme vidieť nielen v politike či korporátnej sfére, ale aj v médiách), náš časopis vnímame ako kolektívny komunitný produkt, ako výtvor, ktorý je úzko spätý s čitateľskou základňou, ale aj verejnosťou ako takou. Sme vlastne iba skupinou ľudí, ktorá šírenie informácií, demaskujúcich súčasný systém, organizačne podchytila - DAV DVA teda nie sme len my, ale aj vy a každý jeden občan, permanentne poškodzovaný a vykorisťovaný týmto zriadením. Preto je každý jeden príspevok na našu činnosť zároveň istou "investíciou" do nášho spoločného boja.

Zaslaním príspevku sa aj vy stanete súčasťou úžšieho okruhu čitateľov – KOMUNITY DAV DVA, neformálnej skupiny podporovateľov, ktorá disponuje právom na informácie ohľadom nášho hospodárenia. Čo to znamená? Budeme vám posielať pravidelné (štvrťročné) správy o hospodárení, v ktorých si budete môcť pozrieť konkrétny rozpis nákladov za uplynulé obdobie. Myslíme si totiž, že každý, kto finančne prispel na našu činnosť, má právo vedieť, ako sa jeho finančné prostriedky použili.

Napravo môžete vidieť aj odmeny za zaslanie finančného príspevku, je to len na vás, či niektorú z našich motivácií využijete. V prípade, ak by projekt náhodou neuspel a vypísanú čiastku by sa nepodarilo v určenom termíne vyzbierať, nemusíte sa báť, že by vaše peniaze prepadli - v takomto prípade by sa vám totiž vrátili.

Možnosť vydania prvého čísla nášho magazínu je vo vašich rukách! Máte možnosť stáť pri zrode novej alternatívy, pričom prvým číslom rozhodne našu činnosť neukončíme, práve naopak, sme len na začiatku našej cesty.

Redakčný tím okrem publikačnej činnosti (web, časopis, rozhlasová relácia, vlogy) plánuje v blízkej budúcnosti aj praktické projekty v teréne, od šírenia osvety prostredníctvom besied, prednášok a verejných diskusií až po praktickú realizáciu rozličných projektov, zameraných na zlepšenie sociálnej situácie chudobného obyvateľstva. Kolektív sa chce angažovať v obnovení družstevníckej tradície a v podpore eko-fariem v záujme zlepšenia katastrofálnej situácie s potravinovou (ne)sebestačnosťou Slovenska. 

ĎAKUJEME!

DAV DVA sú všetci vykorisťovaní a zdieraní ľudia.

DAV DVA ste vy, DAV DVA ste my.

MY VŠETCI SME DAV!

UPDATE 9. 11. 2016: máme za sebou niečo vyše polovičku kampane a zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať 60 percent vypísanej sumy. Veľmi pekne ďakujeme tým, ktorí pomohli, a tým, ktorí stále váhajú, pripomíname, že majú šancu stať sa súčasťou obrodenia slávnej myšlienky našich dejín, nehovoriac o tom, že práve v súčasnosti tu kritická iniciatíva, zastávajúca sa práv obyčajného vykorisťovaného človeka, chýba ako soľ. Preto obnovujeme tradície niekdajšej revue DAV, pôvodné posolstvo však aktualizujeme pre potreby dnešnej doby. Ak tento projekt uspeje a podarí sa nám úspešne vydať I. číslo nášho magazínu, bude to predovšetkým zásluha vás, našich podporovateľov a sympatizantov. Ak s našou myšlienkou súhlasíte, dajte vedieť aj svojej rodine, priateľom, kolegom či známym, že vznikol projekt, ktorý sa oplatí podporiť ;) MY VŠETCI SME DAV!

Co si o tomto projektu myslíte?