Startovač - financování projektů

Daniel Minster - DO USA ZA ARNOLDEM A MR. OLYMPIA - crowfunding kampaň

Podpořit - Daniel Minster - DO USA ZA ARNOLDEM A MR. OLYMPIA

Má velký cíl - stát se jedním z nejlepších handicapovaných kulturistů na světě. Pomozme mu reprezentovat ČR na nejprestižnějších soutěžích v USA.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Velká podpora

Za tuto částku se stáváte velkým dárcem Daniela Minstera. Uvedeme Vás na sociálním profilu (FB, Instagram). Dále získáte:
2 hodinový osobní trénink pod vedením Daniela a poté přátelské posezení ve sportovním baru (neomezen – max. 5 hodin, kdy na platbě útraty se podělíte rovným dílem),
Místo konání – fitness centrum Abácie, Nový Jičín,
doba realizace prosinec 2018 (tzn. po skončení závodní sezóny).
K tomu:
3x foto – vše samozřejmě s věnováním a podpisem
1x plakát – samozřejmě s věnováním společné fotografování
3x tričko ( pro firmy s firemním logem )
reklamní LOGO, umístění dle dohody

Počet odměn není omezen