CzechMEP - crowfunding kampaň

CzechMEP

Pomozte nám dát českým studentům šanci si vyzkoušet, jaké to je být součástí Evropského parlamentu a debatovat o globálních problémech dnešního světa.

Ostatní
CzechMEP

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Český model Evropského parlamentu (CzechMEP) je jedinečnou politickou simulací s cílem spojit různorodou skupinu mladých lidí z celé Evropy a pomoci jim se prosadit a vyjádřit ke globálním problémům prostřednictvím alternativních vzdělávacích metod. CzechMEP je propojen s obdobnými akcemi po celé Evropě a je možnost z něj postoupit na iMEP (mezinárodní kolo).

Pro podrobnější informace prosím navštivte naše stránky: http://czechmep.cz/

Jak to probíhá?

Akce se koná 7. - 10. června 2018 v Praze.

Akce je simulací Evropského parlamentu a celá probíhá v angličtiněStudenti jsou rozděleni mezi jednotlivé členské státy EU a dále pak do komisí, které řeší daný problém. Může se jednat o bezpečnost, zaměstnanost, zahraniční vztahy apod.  Práci v komisích řídí CPs (Committee Presidents), kteří jsou neutrální a nevnáší do debaty svůj názor. O slovo v debatě se studenti hlásí zvednutím plakátku s vlajkou svého státu a mluví až po vyzvání CP. Postupně v komisi vzniká rezoluce, kterou pak komise prezentuje a obhajuje na GA (General Assembly). Tam se sejdou všechny komise, probíhá debata a hlasuje se o navržených rezolucích. 

Studenti zároveň rozviíjejí shopnosti jako jsou zodpovědný a otevřený postoj vůči sobě a okolí  a především schopnost konstruktivního myšlení a týmové spolupráce. Zároveň rozšiřují spektrum svých znalostí o světových otázkách a fungování EU. 

DSC08635-min.jpg

Na co půjdou Vaše peníze?

Vaše finance nám  pomohou zaplatit místa konání, občerstvení pro účastníky atd. Více peněz umožní, aby přijelo víc lidí. Vyšší účast znamená, že se otevře více komisí a bude se debatovat o více problémech. Také budeme moci snížit náklady do budoucna. Místo papírových plakátků s vlajkami, které se hned zničí, je budeme moci zalaminovat. Budeme si moci dovolit půjčit (koupit) spolehlivější techniku (projektor, mikrofon, reproduktor atd.). Celý proces se tím zjednodšší a zážitek pro účastníky bude o to hodnotnější.

DSC08712-min.jpg

Kdo jsme?

Jsme skupina mladých lidí, tak trochu bláznů do politiky. Snažíme se politiku přiblížit dalším mladým lidem, protože věříme, že na ní záleží a má cenu se o ni zajímat. Prostřednictvím sítě organizací se sídlem ve všech 28 členských státech EU, stejně jako v kandidátních zemích, se setkáváme na národních i mezinárodních akcích, kde se studenti vypořádávají s globálními problémy prostřednictvím organizované debaty a týmové práce.

MIK_7343-min (1).jpg 

Jak dosáheme toho všeho?

CzechMEP je akce organizovaná mladými lidmi pro mladé lidi. Nabízíme našim dobrovolníkům a účastníkům příležitost nalézt svou roli v naší organizaci a ať už jako delegát, předseda výboru, pořadatel nebo člen mediálního týmu se rozvíjet a pomáhat k rozvoji ostatním.

 

 

S Vaší pomocí a naší odhodlaností a nasazením to zvládneme!

 

Co si o tomto projektu myslíte?