Cykloběh 2017 - crowfunding kampaň

Startéři - Cykloběh 2017

Pomozte nám odradit tisíce dětí od užívání drog a vytvořte pro ně bezpečné prostředí. Podpořte Cyklo-běh za ČR bez drog 2017!

Ostatní

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.