Startovač - financování projektů

Chillská expedice - crowfunding kampaň

Podpořit - Chillská expedice

Někdy musíš hodně bojovat, aby si proměnil své sny ve skutečnost, ale když krůček po krůčku jdeš a nezastavuješ se, můžeš se na konci cesty usmívat.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

25 000 Kč S NÁMI OD ZAČÁTKU DO KONCE

Partnerovi Chillské expedice nabízíme:
- logo umístěné na webových stránkách
- propagaci na sociálních sítích
- mediální marketing
- ambasadoring firemní značky
- označení partner Chillské expedice
- osobní poděkování
- logo firmy na reklamních předmětech Chillské expedice
- zmínění v e-booku Chillské expedice
- a jiné

Počet dostupných odměn: 1/1