Startovač - financování projektů

Chillská expedice - crowfunding kampaň

Podpořit - Chillská expedice

Někdy musíš hodně bojovat, aby si proměnil své sny ve skutečnost, ale když krůček po krůčku jdeš a nezastavuješ se, můžeš se na konci cesty usmívat.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 500 Kč SUPER TRAMP combo

SUPER TRAMP combo obsahuje:
- samolepku Chillské expedice "ŽIJ SVŮJ SEN"
- osobní poděkování i klíčenku expedice (vyrobenou z víčka od konzervy)
- e- book v pdf. formátu
- jméno na vlajce pro kopec, který ještě nemá své jméno
- nástěnný kalendář z fotek Chillské expedice

Počet odměn není omezen