Četníci na Olomoucku a jejich osudy ve víru doby - crowfunding kampaň

Četníci na Olomoucku a jejich osudy ve víru doby

Četnický sbor nebyly jen pátrací stanice řešící ty nejzajímavější případy. Byli to lidé a hlavně o nich bude tato publikace.

Knihy
Četníci na Olomoucku a jejich osudy ve víru doby

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 

Četníci: muži bdící na pořádek i bránící republiku. Jedni z prvních, kteří se zapojili do odboje a zaplatili za to. Ale také muži, kteří se stali po roce 1948 nepohodlnou připomínkou demokratického Československa a jako takoví byli nepohodlní novému režimu. Mnoho z nich skončilo mezi dělníky, aby vůbec uživili své rodiny. Toto je několik z rolí, které muži v šedomodrých uniformách za svého života v bouřlivém 20. století museli zastávat. S úctou a pokorou je jim věnována tato knížka... 

01 auto.jpg

Před dlouhými lety mi učarovalo předválečné opevnění. Pak jsem ale zjistil, že technické údaje o ráži, kadenci, tloušťce stěn, odolnosti apod. nejsou tak zajímavé, jako osudy lidí. Teprve lidé vytváří atmosféru místa a lidské osudy, které život přináší, by nevymyslel ani ten nejlepší spisovatel. Proto jsem po nich začal pátrat a nejjednodušší bylo začít ve svém okolí. Pro rodilého Olomoučana a fandu První republiky pak už byl jen krůček k objevení četnictva, které na Olomoucku hrálo ve všech obdobích své existence zásadní roli: ať již se jednalo o 19. století a napjaté vztahy mezi Čechy a Němci, rok 1918 se vznikem naší republiky nebo období Protektorátu a četnický odboj...

Příběhy z této doby se nesměly dlouhá léta vyprávět; osoby, jejich obličeje a zážitky odvál čas. Přesto se podařilo ze zaprášených půd a paměti potomků vytáhnout podrobnosti o životě četníků na Olomoucku i na jiných místech, ze kterých četníci do Olomouce přišli. Aby archivy nezůstaly pozadu, začaly pomalu vydávat svá tajemství a doplňovat tak střípky informací do celkové mozaiky, kterou chci předložit v mé knize.
I když se už asi nikdy nepodaří odhalit celou historii tohoto bezpečnostního sboru, můžeme se ji alespoň pokusit nastínit a připomenout mimojiné ty četníky, kteří položili život při boji za naši svobodu. A zrovna v Olomouci a jejím okolí byly tyto oběti vysoké...

vyber.jpg

Kniha má tři části, z nichž každá si najde své čtenáře: v první části seznamuji s historií četnictva a s prameny, které lze pro její poznání využít. Je návodem pro každého, kdo by chtěl zjistit více o svém dědečkovi nebo otci či prostě chce jen pátrat po informacích o četnické stanici ve své obci.
O konkrétní četnické struktuře, o útvarech, které v Olomouci a jejím okolí sídlili, včetně personálního obsazení a změnách způsobených dějinnými zvraty, pojednává druhá část knihy. Zde se také dozvíme, proč byla Olomouc v historii četnictva na Moravě jednou z nejdůležitějších "štací", kdo zde velel a kam a jak daleko musel četník jít, aby splnil služební obchůzku.

04.jpg


Třetí část knihy popisuje odboj v období 1938-1945, do kterého se četníci zapojili významnou měrou, za což také nesli následky. Toto téma je komplexně zpracováno vůbec poprvé a obrovským přínosem je fakt, že se podařilo objevit fotografie všech padlých příslušníků četnictva z Olomoucka včetně jejich životopisných údajů. Je zde také odhaleno, ze které stanice přežil válku pouze jeden jediný četník a s kým se dal po válce dohromady...

Vzhledem k tomu, že již několik let žiji v domě s rodinou a několika sty četníky, je mým snem knihu vydat a připomenout tak osudy těch, kteří dohlíželi na naši bezpečnost a ke kterým se republika v poválečných letech nezachovala zrovna hezky. Rád bych také takto poděkoval potomkům četníků za to, jak mile a ochotně mi vždy vyšli vstříc při mém pátrání, jak mě pustili do svých rodinných alb a věnovali mi čas při osobních schůzkách.

06 ořez.jpg

Díky podpoře Města Olomouc a Olomouckého kraje se podařilo získat základ prostředků potřebných pro vydání knihy, nyní vás žádám o pomoc při získání zbytku potřebných financí.

Kniha v rozsahu 250 stran formátu A5 je doplněna dobovými fotografiemi a archivními dokumenty. Případné prostředky získané nad rámec požadované podpory, budou využity na technické rozšíření publikace (pevné desky, fotografická příloho na křídovém papíře apod.)

Pomozte i vy připomenout lidi, kteří již dávno zmizeli ze světa, ale vždy stáli na straně práva, spravedlnosti a republiky, i když za to často zaplatili krutou daň...

kniha01.jpg

 

kasarni1.jpg

Podporuji četnictvo2.png

Co si o tomto projektu myslíte?