Cesta Úspěšných - crowfunding kampaň

Podpořit - Cesta Úspěšných

Pomozte projektu v rozvoji webové platformy, audio a video techniky a propagace, aby byla kvalita obsahu a celkový přínos pro vás ještě vyšší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

20 000 Kč Premium podporovatel

V rámci odměny je vše předchozí. Je určena pro ty, kterým projekt pomohl a chtějí jej významně podpořit. S Premium podporovatelem vymyslíme osobní workshop na téma lucidního snění nebo budování osobní značky pro jeho kolegy nebo přátele.

Počet dostupných odměn: 10/10