Cesta Úspěšných - crowfunding kampaň

Podpořit - Cesta Úspěšných

Pomozte projektu v rozvoji webové platformy, audio a video techniky a propagace, aby byla kvalita obsahu a celkový přínos pro vás ještě vyšší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Významný podporovatel

Odměna zahrnuje vše předchozí. Je určena pro ty, kteří chtějí Cestu Úspěšných podpořit větší částkou. S významným podporovatelem na společné schůzce vymyslíme workshop pro jeho firmu nebo přátelé na témata lucidního snění nebo budování osobní značky. Tento 2 hodinový online workshop je součástí odměny.

Počet dostupných odměn: 50/50