Cesta Úspěšných - crowfunding kampaň

Podpořit - Cesta Úspěšných

Pomozte projektu v rozvoji webové platformy, audio a video techniky a propagace, aby byla kvalita obsahu a celkový přínos pro vás ještě vyšší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

250 000 Kč Hlavní partner

Bude ve veškerém promu označován jako hlavní partner projektu po dobu dvou let. V rámci jednoho semestru můžeme po domluvě vymyslet vzájemné workshopy nebo přednášku. Propagace bude probíhat na všech přednáškách, sociálních sítích a dalších kanálech.

Počet dostupných odměn: 1/1