Cesta Úspěšných - crowfunding kampaň

Podpořit - Cesta Úspěšných

Pomozte projektu v rozvoji webové platformy, audio a video techniky a propagace, aby byla kvalita obsahu a celkový přínos pro vás ještě vyšší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

130 000 Kč Partner projektu

Promo partnera se v následujících dvou letech objeví na novém webu projektu. Bude označen a zmiňován na přednáškách (včetně online přednášek) a lidé jej najdou na FB událostech a dalších propagačních místech. Společně najdeme nejlepší cestu vzájemné podpory na základě cílů partnera.

Počet dostupných odměn: 2/2