Cesta Úspěšných - crowfunding kampaň

Podpořit - Cesta Úspěšných

Pomozte projektu v rozvoji webové platformy, audio a video techniky a propagace, aby byla kvalita obsahu a celkový přínos pro vás ještě vyšší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč E-kniha Cesta rozvoje a motivační měsíčník

Více než 200 stran toho nejlepšího ze světa rozvoje osobnosti. E-kniha z dílny Cesty Úspěšných vás provede oblastmi vnitřního růstu, vnitřní značky a vnitřního klidu. Díky knize objevíte váš magický potenciál.

Počet odměn není omezen