Cesta z Kadaně ke Kadani - crowfunding kampaň

Startéři - Cesta z Kadaně ke Kadani

Cesta pěšky z Podkrušnohoří do Ponitří přes půl tisíce kilometrů spojená s osvětou zaměřenou na asistenční psy pro postižené.

Ostatní