oblubena voda.jpg

Z KØŇA A // kolektivně cenzurovaná Bible Hudba

Zhruba 500 lidí po celé ČR a SR přispělo ke kolektivnímu zkrácení Nového zákona za účelem hutnějšího a stručnějšího textu pro dnešní uponáhlenou dobu.

Z KØŇA A // kolektivně cenzurovaná Bible

Zhruba před rokem jsem v Brně na náměstí obdržel zdarma jeden výtisk biblického Nového zákona.
Zhruba rok jsem ho nosil všude se sebou po celém Česku a Slovensku (od Plzně až po Humenné), a nechával jsem náhodné lidi kteréch jsem potkal, ať dle vlastního uvážení zkrátí text, vyhodí nadbytečné pasáže, nebo udělají jinou modifikaci textu, která jim přijde adekvátní.
Díky velkému množství zapojených lidí (kolem 500), kde každý použil vlastní metodu krácení textu, vznikl veskrze unikátní, pestrý a nenapodobitelný artefakt a výsledný text je teď hutný, instantní a adekvátnější dnešní tl;dr době - vznikl tzv. "Nový Nový Zákon".
Teď máme v plánu výsledný text zhudebnit a vydat (ideálně na vinylu), a když to bude možné, také publikovat knižně (v opačném případě musíme přistoupit pouze k méně důstojné formě publikace formou samizdatu). Jsme si vědomi toho, že na knižním trhu je mnoho zkrácených verzí Bible, obvykle pro malé děti - tahle je ale unikátní v tom, že je určena pro dospělé, a co je nejdůležitější, text je v duchu soudobé postmoderní estetiky, které se jinak soudobá křesťanská kultura bedlivě vyhýbá.
Cílová částka je nastavena na 30.000 Kč, což postačí na pár veselých dnů v nahrávacím studiu a k nízkonákladovému vydání vinylu. Ale není to hranice - čím víc se vysbírá, tím víc toho reálně můžeme udělat, a pak třeba udělat i knižní vydání na křídovém papíru a v luxusní grafické úpravě.
Díky!

Několik ukázek z hotového textu (ještě více na fanouškovské FB stránce projektu)

23 Jednou sob procházel obilím a jeho učedníci začali zrní z klasů. Řekli: „Nesmí Da hlad za velekněze do domu posvátné?“
27 A řekl jim: „Sob je pro člověka a ne člověk sobu“
28 Proto je Syn člověka sob.

*

16 Jež zavolal děti ke mně, neboť kdo nepřijme Boží dítě, jistě do něho nevejde.
18 Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Proč mi nikto není dobrý, jedine Bůh?
20 Přikázání znáš: Nezložíš, nezješ, nebudeš krt, nevydáš křivé ovce svého i matky“
21 On řekl: „To všechno je mládí“
22 Když to Jež uslyšel, řekl mu: „Jedno ti jistě schází. Prodej dým a budeš mít mne!“

*

34 O třetí hodině zavolal Jež mocným hlasem: „Eloi, Eloi, le bacha?“ což přeloženo znamená: „Bž, Bž, proč jsi mne pil?“

*

Plný Ježíš ho vodil po poušti a ďábel ho vyhladověl
3 Ďábel mu řekl: „Jsi-li chléb, nebude živ jenom chlebem“
5 Pak ho ďábel vyvedl
6 a řekl: „Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, vrhni se odtud dolů, abys nenarazil nohou svou na kámen
12 Ježíš mu odpověděl: „Boha“

*

45 Hned nato přiměl Ježíš loď, aby se modlila.
47 A když nastal večer, byla loď na zemi.
48 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr kráčel po moři a chtěl dál kráčet po moři v domnění, že je to přízrak;
50 Všichni ho totiž vyděsili. On však na ně prolil ohromení úžasem.
52 Nepochopili totiž chleby, neboť jejich mysl nebyla vnímavá
533 Když se dostali na Ježíše, začali nosit nemocné na nemocné na tržiště a prosili ho, aby se směli dotknout. A kdo se dotkli, byli udrveni.

 

Vybráno0 Kč(0 %)

0 %
30 000 Kčpožadováno
0startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuSamčo, brat dážďoviek

Odměny

150 KčDWNLD

Tahajte to! Zdarma download zhudebněného díla, v bezstrátové formě. Jen co bude dokončené, máte to mít jako první!

Očekávané doručení odměny: prosinec 2014

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

300 KčMuzika ve fyzické formě

Ručně dělané CD v tradičním duchu kutilské estetiky Varovec Prodakšns. Jestli nechcete zrovna tohle, můžete si vybrat cokoliv z našeho katalogu (je to na: http://varovec.tumblr.com ) - není problém!

Očekávané doručení odměny: prosinec 2014

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčVinyl + DWNLD

Skutečný vinyl, ručně dělaný obal, mokrý sen každého křesťanského hipstera!

Počet dostupných odměn: 20/20

Odměna nedostupná

666 Kčobrázek Satánka!

ručně nakreslený a kolorovaný originální obrázek Satánka pouze pro tebe! Sám si vyber, co všechno má mít Satánek oblečeno na sebe! Pouze teď!

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

750 KčObrázek Ježíška

ručně nakreslený a kolorovaný originální obrázek Ježíška pouze pro tebe! Sám si vyber, co všechno má mít Ježíšek oblečeno na sebe! Pouze teď!

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 000 Kčkniha!

Kniha! Jelikož závisí od vysbírané částky, nemůžeme říct, jestliže to bude na kopírce rozmnožený samizdat, nebo luxusní záležitost na křídovém papíru. Ale co můžeme s jistotou říct je, že se vám to bude líbit. Fakt.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

2 000 Kčkniha+vinyl+obrázek Ježíška, Satánka nebo Andílka

Ultimátní kombo: kniha + vinyl + ručně nakreslený a kolorovaný originální obrázek Ježíška nebo Satánka nebo Andílka podle vlastního výběru!

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

5 000 Kčexkluziv koncert

Samčo přijede odehrát unplugged koncert přímo do tvého bytu. Kdekoliv v rámci ČR, SR a přihraničných oblastí (Užhorod nebo Vídeň jsou v cajku). Jo, a CD nebo vinyl zdarma.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

7 500 Kčpermanentka

Roční vstup zdarma na všechny koncerty pod Varovec Prodakšns (Samčo, brat dážďoviek, Pentagramček, Vyschlí Sysli, cokoliv) - jo fakt. Platí také na všechny festivaly kde hrajeme. Na těch opravdu velikých, kde bychom museli za tebe zacvakat 2 litry, to ovšem může být problém (domluvíme), ale na takových hrát nezvykneme. Tak platí? Tak jo.

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

10 000 Kčartefakt č.1

Původní výtisk Bible nebudu pouštět z ruky. Ovšem existují artefakty, které pochází z této jedinečné knihy, ale nejsou její součástí - tzv. apokryfy. První apokryfní sada zahrnuje nedopalek z jointu ubaleného z téhle Bible + malý počet úvodních stránek knihy, které vypadaly venku. O třicet let vám za takovýhle artefakt vaše oblastní galerie vysolí pár milionů - chraňte si to!

Počet dostupných odměn: 1/1

Odměna nedostupná

20 000 Kčartefakt č.2

Původní výtisk Bible nebudu pouštět z ruky. Ovšem existují artefakty, které pochází z této jedinečné knihy, ale nejsou její součástí - tzv. apokryfy. Druhá apokryfní sada je tzv. cigaretové evangelium, které vzniklo, když kamarádka vyrvala pár stránek z knihy a narvala je do krabičky od cigaret. Jedinečná příležitost přivlastnit si alespoň apokryfní část posvátné knihy, ze které existuje jediný originální exemplář na celé Zemi - no neber to.

Počet dostupných odměn: 1/1

Odměna nedostupná