DSCF9718-16-9-2.jpg

Celonárodní otestování včelstev na virové infekce Ostatní

Podpořte projekt celonárodního otestování včelstev na virové i parazitické infekce a pomozte tak osvětlit příčiny úhynů našich včelstev

DSCF3221 16-9.jpg

Vybráno0 Kč(0 %)

0 %
350 000 Kčpožadováno
0startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Včelky hynou a já jim chci pomoci. Pomozte také!
V posledních letech dochází k citelnému zhoršení zdravotní situace včelstev, v loňské zimě 2019/2020 došlo u nás k rekordním úhynům. Celonárodní screening včelstev na virové a parazitické infekce vnese světlo do tohoto problému.

V případě úspěchu tohoto projektu budou sesbírány vzorky od přibližně 150-ti včelařů po celé České republice. Následně budou vzorky zaslány do Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (vri.cz), kde proběhne jejich analýza.

Zpracování výsledků včetně porovnání s úhyny a publikace proběhne na jaře 2021 na včelařských internetových stránkách Ing. Jana Peterka (posledniprocento.cz)

Následně budou výsledky sdíleny ve včelařských diskuzích a rozesílány na včelařské spolky po celé České republice. Celá vědecká práce bude také ke stažení v PDF dokumentu.

Projekt je inspirován celonárodním belgickým otestováním včelstev, které proběhlo v letošním roce 2020. Náš projekt bude mít podobný rozsah, jako ten belgický.

Tyto výsledky budou důležité pro každého včelaře. Bez těchto informací dělají včelaři mnohdy chybné závěry a zásahy do včelstev. Tento výzkum povede k poznání a následně k práci se včelstvy, které jsou schopné těmto virům přirozeně odolávat.

Obdobný projekt nebyl v České republice zatím realizován. V tuto chvíli můžeme jen odhadovat, jak moc je mezi českými včelstvy rozšířen nový genotyp viru deformovaných křídel (DWV-B), data žádná nejsou. Kolik včelstev je stále pozitivních na starší genotyp viru deformovaných křídel (DWV-A) nebo kolik včelstev je zasaženo virem akutní (ABPV) či chronické paralýzy včel (CBPV). Rozbor bude proveden také na virus černání matečníků (BQCV) a virus pytlíčkovitého plodu (SBV) a dále na parazity, mezi které patří Hmyzomorka včelí (známa jako Nosema apis) a Nosema ceranae, která je mezi včelaři častým tématem.

Nevíme, jak je na tom západ, sever, jih nebo východ republiky, které kraje jsou na tom hůře a které naopak lépe. Známe jen množství úhynů v jednotlivých zimách v daných okresech nebo krajích, ale chybí nám příčina daných úhynů, vůbec nevíme, jaké viry a jací paraziti se vyskytují v daných lokalitách. Celonárodní otestování včelstev by vneslo do problematiky úhynů včelstev nový pohled, především by se mohla najít spojitosti mezi úhyny a jednotlivými viry či parazity.

Za několik let by se mohl projekt zopakovat s tím, že by mohlo být vzájemné porovnání tohoto projektu a případného budoucího, věděli bychom, zda se jednotlivé viry a paraziti rozšiřují anebo ustupují.

Proto bych Vás chtěl všechny požádat o podporu tohoto projektu, včela medonosná je klíčový opylovatel, která zajišťuje potravu nejen pro nás. Je velice důležitá pro celý ekosystém, je součástí potravního řetězce. Je důležitá pro nás pro všechny.

Všem, kteří podpoří tento projekt, bude poděkováno při publikaci výsledků na stránkách posledniprocento.cz

Ti, co podpoří projekt částkou 1000,- Kč nebo vyšší, obdrží certifikát o podpoře projektu. Zde je jeho ukázka:

Děkuji Vám, Ing. Jan Peterek, Frýdek-Místek

Vybráno0 Kč(0 %)

0 %
350 000 Kčpožadováno
0startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuJan Peterek

Odměny

100 KčDar

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

300 KčDar

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčDar

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 000 KčCertifikát

Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

2 000 KčCertifikát

Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

5 000 KčCertifikát

Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

10 000 KčCertifikát

Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

20 000 KčCertifikát + Prezentace

1) Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce 2) Pod studií bude umístěna prezentace Vašeho subjektu

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

50 000 KčCertifikát + Prezentace

1) Originální certifikát o podpoře projektu s vlastnoručním podpisem tvůrce 2) Pod studií bude umístěna prezentace Vašeho subjektu

Očekávané doručení odměny: únor 2021

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná