CD Půljablkoň - Němec & Puttnerová - crowfunding kampaň

CD Půljablkoň - Němec & Puttnerová

Michal Němec a Marie Puttnerová, tedy Půljablkoň, jsou nejčerstvější odnoží Jablkoně. Vyrašili někdy začátkem roku a nyní už pomalu začínají plodit.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

CD Půljablkoň - Němec a Puttnerová
Když poprvé vstoupila, nepoznal jsem ji. Ale brzy se mi hlava i uši správně nakonfigurovaly a 
já si uvědomil, že je to Ona - zpěvačka tělem (což je vcelku obvyklé), ale především duší. A 
ta její duše to je věru pěkný kousek (řečeno slovy pohádkového doktora Solferna). Maruška 
dostala od Boha křišťálově průzračný hlas, který s nevšedním citem dál zušlechťuje.  Její 
zpěv je vlídný, zjitřeně naléhavý, jiný:  jakoby se, jen tak mimoděk, odlepil od země a pln 
dychtivého očekávání uletěl všednosti. Neodolatelná přitažlivost Maruščiny osobnosti ve mě 
rázem probudila hudební pudy a způsobila vznik nových písniček i další odnože Jablkoně.

Půljablkoň se narodil začátkem roku 2014. Repertoár tvořily především pozapomenuté 
písně Jablkoně, kterým Maruška vdechla nový, a nutno zdůraznit, že pozoruhodný, život. 
Krásné texty-básně Zuzany Wirthové si s Maruškou ihned porozuměly, takže poměrně rychle 
vznikly další písně. Už na jaře tak mohlo být rozhodnuto, že do konce roku vyjde album. 

Na albu kromě neokoukané resp. neoposlouchané Marie Puttnerové budu hrát a zpívat 
také já, tedy prajablkoň Michal Němec. Ostatní jablkoňové samozřejmě také vypomohou, 
nicméně doprovod písniček zůstane střídmý a průzračný. Na vnějších stranách i uvnitř budou 
originální obrázky Jaromíra 99, tedy Jaromíra Švejdíka.
V současné době je CD částečně hotové, zbývá však jedna veliká maličkost: sehnat na 
dokončení 60 000 korun. A tím jsem se dostal k jádru věci: ŽÁDÁME VÁS O PODPORU. 

 

CD Půljablkoň - Němec a Puttnerová

When she first walked in, I did not recognize her. But soon my head and my ears synchronized
correctly and I realized: “This is Her!”, the singer not only by body (which is quite common), but by
soul above all. And this soul of hers is a very nice piece indeed (said by words of a fairy tale doctor
Solfern). Maruška was gifted a pure crystalline voice by God, which is refined with an extraordinary
feeling of her. Her singing is kind, passionately insistent, different: as if it unwittingly took off,and
full of desirous expectation flew away from the ordinariness. The irresistible attraction of Maruška’s
personality has immediately uplifted my musical instincts and brought about new song-writing and a
new musical branch of Jablkon.
PulJabkon was born in early 2014. The repertoire consisted mostly of forgotten songs of Jablkon. She
has breathed new and, it is necessary to emphasize, remarkable life into them.
Beautiful texts-poems of Zuzana Wirthova quickly resonated with Maruska, therefore new songs
could be created relatively quickly. In the spring has been already decided, that new album can be
released before year-end. In addition to the unusual and fresh Marie Puttnerova the album will
also feature me, the prehistoric Jablkon Michal Nemec. The rest of all Jablkon members will help
us, nevertheless the accompaniment stays crystalline and moderate. Both sides of the booklet will
feature original pictures of Jaromir 99, Jaromir Svejdik.
The album is almost ready to go, nevertheless there is one big detail to be completed: we need
to manage 60 000 CZK to be able to finish the CD. Which brings me to the whole point of this: WE
WOULD LIKE TO KINDLY ASK YOU FOR YOUR SUPPORT.

Co si o tomto projektu myslíte?